Fysioterapia

Fysioterapia sisältää useita liike- ja liikuntahoitomenetelmiä. Usein fysikaalinen hoito ja terveyskasvatus sekä potilaan ergonominen ohjaus kuuluvat fysioterapiaan. Fysikaalisia hoitoja ovat mm. lämpö-ja kylmähoidot ja sähkö- ja ultraäänihoidot

Fysioterapiamenetelminä käytetään yleisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoidossa terapeuttista harjoittelua, liikeharjoittelua, liikkuvuuden parantamiseen tähtäävää harjoittelua ja erilaisia mobilisaatio- ja artikulaatiotekniikoita. Neurologisten potilaiden hoidossa voidaan käyttää spesifejä harjoitustekniikoita ja selkäpotilaalle on omia harjoitustekniikoita sisältäen koosteita erilaisista harjoittelukokonaisuuksista.

Fysioterapia kuuluu monien tapaturmien ja leikkausten jälkeiseen hoitoon rutiininomaisesti. Fysioterapiamenetelminä käytetään liikkuvuutta parantavia harjoitteita ja toisaalta lihasvoimaa parantavia harjoitteita. Harjoittelun toteuttaa fysioterapeutti. Hoito-ohjelmassa pyritään jatkuvasti etenevään kuormitusohjelmaan, joka ottaa huomioon potilaan erityispiirteet ja vaatimukset sekä työssä että vapaa-aikana.

Tarvitaan ainakin kolmen kuukauden etenevä harjoitusohjelma joka sisältää elementtejä lihasvoiman harjoittamisesta, lihasten kestävyystyyppisestä harjoittamisesta sekä aerobisen kestävyyden harjoittamisesta. Harjoitusten tulee olla monipuolisia ja harjoitteluohjelman kestontaan pitkä, sillä yksipuolisilla tai liian lyhytkestoisilla harjoituksilla ei päästä pysyviin tuloksiin. Pääsääntöisesti harjoitusvaste menetetään noin puolen vuoden kuluessa sen lopettamisesta. Periaate on sama kuin lääkehoidossa – vain otettu lääke auttaa – vain tehty harjoitus parantaa suorituskykyä! Fysioterapeutin tehtävänä onkin motivoida potilas elinikäiseen harjoitteluun ja kunnon ylläpitoon.

Lähde ja tietoa lisää:

http://www.therapiafennica.fi/wiki/index.php?title=Liike-_ja_liikuntahoidot_ja_fysioterapia