Palvelut

Lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaisille

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana. Vaikeavammaisille järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja. Kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että sinulle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa.

Lisätietoa: http://www.kela.fi/tyoikaisille_vaikeavammaisten-laakinnallinen-kuntoutus

SV3-lähete -asiakkaat

SV3-lähete on lääkärin kirjoittama fysioterapialähete, jonka perusteella asiakas saa fysioterapiasta KELA-korvauksen (n.25%) (KELA-korvaus poistunut 1.1.2023). Lähete sisältää useimmiten fysioterapeuttisen tutkimuksen alussa ja lopussa, tarvittaessa lausunnon, ohjauksen kirjallisine ohjeineen ja fysioterapian-fysikaaliset hoidot-hieronnan 5-15 x.

Fysioterapia on aktiivista toimintaa vamman, vian tai sairauden hoitamiseksi, jota passiiviset hoidot (fysikaaliset hoidot, mobilisoinnit, hieronta) täydentävät. Asiakkaan oma aktiivisuus hoitosarjan aikana on ensisijaisen tärkeää. Fysioterapialähete on voimassa 1v. kirjoittamispäivämäärästä ja tarvittaessa siihen voidaan palautteen kautta hakea jatkoa lääkäriltä, jos tavoitteita ei ole saavutettu tai asiakas tarvitsee pidempiaikaista ylläpitävää fysioterapiaa.

Veteraanikuntoutus

Veteraanikuntoutusta voi saada rintamaveteraani, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus tai rintamatunnus. Kuntoutus voi olla avo- tai laitoskuntoutusta. Kuntoutuksen määrään sekä avokuntoutuksessa että laitoskuntoutuksessa vaikuttaa veteraanin toimintakykyluokka.
Avokuntoutus on ensisijaista, jos sillä voidaan saavuttaa tavoiteltu hoitotulos. Avokuntoutuksena voi saada myös jalkahoitoa. Kuntoutus voi tapahtua rintamaveteraanin kotona, jos se on hänen terveydentilansa kannalta tarpeellista.
Veteraanikuntoutushakemuksia ottaa vastaan Raahen terveyskeskuksessa kuntoutusohjaaja Niina Kaarela (puh. 044 439 4648). Kuntoutushakemuksen liitteenä tulee olla enintään vuoden vanha lääkärinlausunto. Avokuntoutusta varten tarvitaan tutkimus- ja hoitomääräys avofysioterapiaan tai jalkahoitoon (SV3FM-lähete).

Lisätietoa: http://www.ras.fi/fysioterapiapalvelut/veteraanikuntoutus

Vakuutusyhtiön asiakkaat

Tapaturman jälkeinen fysioterapia on helppo toteuttaa suoralaskutuksena vakuutusyhtiöltä, kun vakuutusyhtiö on laittanut maksusitoumuksen fysioterapiasta asiakkaalle.

Itsemaksavat ja hieronta asiakkaat

Fysioterapiaan voi tulla myös ilman lähettä, jolloin ei tietenkään saa KELA-korvausta. Teen myös puoli- ja kokohierontoja tarvittaessa.

Hinnasto